Szkoła Moodle

Platforma elearningowa Fundacji Marchewkowe Pole.

Szkoła istnieje od 2012 r.

Szkoła Moodle

Celem projektu jest stworzenie darmowej przestrzeni dla organizacji sektora NGO.

Fundacja Marchewkowe Pole zapewnia pakiet pomocy technicznej i merytorycznej oraz prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania platformy elearningowej.