Szkoła Moodle

Platforma elearningowa Fundacji Marchewkowe Pole.

Szkoła istnieje od 2012 r.

Szkoła Moodle

Celem projektu jest stworzenie darmowej przestrzeni na platformie szkołom
i nauczycielom zainteresowanym wdrażaniem edukacyjnego elearningu.

Na platformie udostępniana jest także darmowa przestrzeń plus pakiet pomocy technicznej i merytorycznej dla organizacji sektora NGO.