Platforma elearningowa Fundacji Marchewkowe Pole.

Szkoła istnieje od 2012 r.

Szkoła Moodle

Celem projektu jest stworzenie darmowej przestrzeni dla organizacji sektora NGO.
Fundacja Marchewkowe Pole zapewnia pakiet pomocy technicznej i merytorycznej oraz prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania platformy elearningowej.